روزنامه قدس با مطالبی درباره سخنرانی نوروزی رهبرانقلاب منتشر شد

روزنامه قدس با مطالبی درباره سخنرانی نوروزی رهبرانقلاب منتشر شد

روزنامه قدس تنها روزنامه سراسری که امروز دوم فروردین منتشر شد. سخنرانی‌نوروزی رهبر معظم انقلاب در مشهد و حرم مطهر رضوی و بازتاب آن، دلیل این‌اقدام‌بوده است.روزنامه قدس با مطالبی درباره سخنرانی نوروزی رهبرانقلاب منتشر شد
روزنامه قدس با مطالبی درباره سخنرانی نوروزی رهبرانقلاب منتشر شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید